Regulamin

Właściciel strony internetowej SAVAR-Systems, zwanej dalej stroną: 
Best Music - Marek Nowicki.
Ul. Bzowa 4.
63-100 Psarskie.
NIP: 565-133-27-28.
REGON: 302575853.
Organ rejestrujący: Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października, 63-100 Śrem.
Kontakt:
info@bestmusic.com.pl
kom: 698-616-791
Strona internetowa: www.savar-systems.com

Koszt połączeń/danych przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z cennikiem usług operatora sieci telefonicznej/komórkowej/internetowej z którym Kupujący podpisał umowę na ich świadczenie.

Polityka prywatności
Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputer PC, laptop, tablet, smartphone itp.) Użytkownika Strony. 
W plikach cookies zapisane są dane tekstowe: nazwa serwisu internetowego, czas logowania itp.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
umożliwienia polecania produktów podobnych do tych, które zostały wcześniej zakupione;
zapamiętania odwiedzin na stronie, preferencji dotyczących strony;
swobodnego korzystania ze strony;
tworzenia anonimowej statystyki odwiedzin strony;
sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w dedykowanej zakładce w menu przeglądarki internetowej.
Postanowienia końcowe 
Wszelkie sprawy sporne dotyczące realizacji transakcji w Sklepie rozstrzygane będą poprzez porozumienie zainteresowanych stron. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.